Log hier in om de website optimaal te gebruiken.
Wachtwoord vergeten? - Maak een account aan

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Schermen

Het toepassen van schermen in de bedekte tuinbouw wordt steeds meer gemeengoed voor het creëren van het juiste klimaat. Daarnaast hebben schermen ook een belangrijke maatschappelijke functie.

Schermen worden toegepast voor het:
  • Beschermen van de plant tegen langdurige en schadelijke instraling door de zon.
  • Besparen van energie door langer vasthouden van warmte binnen de kas.
  • Het beïnvloeden van de daglengte door verduisteringsschermen voor kortedag-planten.
  • Voorkomen van lichtuitstoot in situaties waarbij de kas verlicht wordt.

Toepassen van aandrijvingen in scherm-oplossingen

Onze aandrijvingen worden toegepast in onder andere glazen kassen zoals VENLO kassen, open dek en breedkapkassen. Daarnaast worden ze toegepast in foliekassen, indien daarvoor de constructie van de kas toereikend is. Een overzicht van de meest voorkomende schermoplossingen is onderstaand opgenomen:Voorbeelden van aandrijvingen in scherm-oplossingen

 

 
Draadschermsystemen

Dit systeem is alleen toepasbaar in kassen met een sterke constructie, zoals glazen kassen of in Gutter connected foliekassen. Een motorreductor drijft een wikkelbuis aan waarbij het opwikkelen van staalkabels een schermverplaatsing tot stand brengt.

 

 
Push/pull schermsystemen

Dit schermsysteem is in vrijwel elke kas toepasbaar, in zowel glazen als foliekassen. Het vereist een minder sterke constructie. Een trek-duwsysteem bestaat uit het bewegen van het scherm door gebruik van rondselhuisunits, plaatheugels en RW-motorreductoren.

 

Verticaal oprol- of rolschermsysteem

Het rolschermsysteem wordt toegepast in de zijgevel van de kas en in het kasdek als dekrolscherm. Dekrolscherming vindt nagenoeg alleen plaats in breedkapkassen. Bij deze systemen wordt het aandrijfsysteem direct tegen de gevel of het dek gemonteerd. Een andere toepassing van rolschermsystemen is het verdelen of scheiden van ruimten of afdelingen van kassen. Voor deze vorm van schermen heeft Ridder een tweetal aandrijvingen waarbij het doek om een wikkelbuis wordt gerold: de Ridder PowerRoller en de Ridder Buismotor:

 

Wij denken mee in een aandrijving op maat

Voor schermdoeleinden heeft Ridder speciale en krachtigere motorreductoren ontwikkeld. Deze reductoren worden aangeduid met de toevoeging S. Welke motorreductor gebruikt wordt is afhankelijk van schermdoekoppervlak en gewicht van het scherm. Wij voorzien u graag van het juiste advies.

 

Contact formulier

Heeft u behoefte aan aanvullende informatie dan kunt u dit via het onderstaande formulier aan ons kenbaar maken. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een van onze medewerkers:
© 2018 Ridder Drive Systems. Alle rechten voorbehouden.