Log hier in om de website optimaal te gebruiken.
Wachtwoord vergeten? - Maak een account aan

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Een veranderende wereld

Dagelijks bieden wij onze meerwaarde in de wereldwijde voedselvoorziening. Daar zijn wij trots op. Dat doen wij met onze producten, met onze diensten en onze kennis van de agrarische sector. De wereldwijde veranderingen maken deze sector tot een uitdagende sector!

De wereld verandert: groeiende bevolking
Binnen nu en 10 jaar groeit de wereldbevolking met nog eens 1 miljard. Meer mensen moeten in hun eerste levensbehoefte worden voorzien: eten. Onderaan de ladder staat de consumptie van groenten en fruit, daarna de consumptie van kip en vlees. Wij zullen met z’n allen meer moeten produceren om de hele aarde te voeden. Omdat de bevolking niet overal even hard groeit, verschuiven de concentraties aan mensen. Naast dat we meer moeten produceren, moet we dat ook elders doen op locatie van de grote bevolkingsgroepen. 

De wereld verandert: groeiende welvaart
Naast de groei van de bevolking stijgt het welvaartsniveau. Dat betekent dat we met z’n allen wereldwijd steeds meer kunnen besteden. Daardoor stijgt de vraag naar biologisch en duurzaam en dus kwalitatief beter voedsel. Concreet betekent het dat we mooiere en uniforme producten wensen, maar ook betrouwbaar en veilig voedsel. We moeten ervan op aan kunnen dat we er niet ziek van worden. Dan zijn wij bereid om er meer geld voor te betalen.

De wereld verandert: groeiende tekorten
Met de toenemende wereldbevolking en welvaart is goed rentmeesterschap van onze aarde van groot belang. Fossiele brandstoffen raken op, evenals goede meststoffen zoals fosfor. Ook is schoon en zoet water beperkt voorhanden. Daar komt bij dat er voor schoon zoet water geen voldoende alternatief voorhanden is. Deze groeiende tekorten betekenen dat we efficiënter moeten produceren om goed rentmeesterschap gestalte te geven.

De wereld verandert: klimaatverandering
Met de huidige wereldbevolking doen we een groot beroep op onze aarde. Deze warmt langzaam op, ijskappen smelten en we worden steeds meer getroffen door extreme weersomstandigheden. Het klimaat is in rap tempo aan het veranderen. Als gevolg daarvan hebben we ook sterk te maken met het ontstaan van nieuwe plagen en ziektes. Wij zullen dan ook de productie van voedsel moeten beschermen tegen invloeden van buitenaf.

Inzet van meer technologie is noodzakelijk

De vraag naar meer en kwalitatief beter voedsel, efficiënter produceren en het beschermen van de productie tegen weersinvloeden heeft slechts één conclusie: onze toekomstige wereld voedselvoorziening is afhankelijk van de inzet van (meer) technologie. Door de inzet van technologie kan de productiviteit met een factor 10 toenemen, terwijl de efficiëntie met een factor 5 kan verbeteren. Onze inzet en kennis draagt dagelijks bij aan de gewenste verbetering.

© 2018 Ridder Drive Systems. Alle rechten voorbehouden.