Log hier in om de website optimaal te gebruiken.
Wachtwoord vergeten? - Maak een account aan

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor onze organisatie een way of working. De wereldwijde vraag naar duurzaamheid zetten wij intern ook om tot duurzame waardecreatie. Wij focussen ons niet alleen op goedkopere, klantvriendelijke, efficiëntere en geoptimaliseerde producten en diensten. Wij houden tevens rekening met onze mensen (People), de wereld waarin wij leven (Planet) en het welvaren van alle betrokkenen (Prosperity). 

People

Wij prijzen ons gelukkig met zeer betrokken medewerkers die trots zijn op ons bedrijf. Dagelijks zetten wij ons in om dat verder te verbeteren:

 • Wij beschikken over een zeer actieve OR die mee denkt met het personeel en met verbetervoorstellen komt.
 • Jaarlijks bieden wij interessante opdrachten aan studenten die in overleg met het personeel met verbetervoorstellen komen in de productie of assemblage.
 • In onze HR-cyclus wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van personeel.
 • Eenmaal in de drie jaar wordt bij alle bedrijven in opdracht van de Holding directie een arbeidstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door een extern bureau.
 • Samen met de OR en werkgroepen wordt uitvoering gegeven aan uitwerking van de conclusies en de implementatie van de aanbevelingen van dit onderzoek
 • Tweemaal per jaar organiseren wij events met het personeel, waarbij FUN centraal staat.
 • Wij sponsoren goede doelen waarbij sport en prestatie voorop staan. Vaak zijn deze goede doelen gekoppeld aan onze eigen medewerkers, klanten of aan doelen in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld kankerbestrijding). Planet

 • Wij hanteren een CO2-reductiebeleid. Zo kijken wij actief naar leveranciers die groene stroom leveren, investeren wij in zuinige apparatuur, vervangen wij vervuilende verlichting en hebben wij een competitie voor de ‘zuinigste rijder’.
 • Wij zetten middelen als Videoconferentie of Skype actief in om onnodig reizen te voorkomen.
 • Wij hanteren een duurzaam afvalverwerkingsbeleid. Dit houdt in dat afval op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt gereduceerd, gescheiden en afgevoerd.

 Prosperity

Hoe zijn wij betrokken bij de samenleving? Wij krijgen op jaarbasis vele verzoeken, waaronder veel verzoeken tot sponsoring. Wij zijn zeer kritisch in deelname aan deze initiatieven en hebben daar een beleid voor opgesteld wanneer wij wel of niet deelnemen:

 • Wij dragen bij aan goede doelen indien daar direct onze medewerkers bij betrokken zijn. Afgelopen jaren namen wij deel aan de Ride for the Roses en namen medewerkers deel aan Ride4kids, waarbij opbrengsten ten goede komen aan de bestrijding van kinderkanker.
 • Ook dragen wij bij aan goede doelen indien onze klanten daarbij betrokken zijn. Vaak gaat het om fietsevenementen waarbij gelden worden verzameld in de strijd tegen kanker.

© 2018 Ridder Drive Systems. Alle rechten voorbehouden.