Log hier in om de website optimaal te gebruiken.
Wachtwoord vergeten? - Maak een account aan

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Onze missie en strategie

Onze missie in de veranderende wereld is kort en krachtig:

Internationale tuinbouw
“Support Greenhouse Growers to achieve better results through best fit growing technology together with our partners in the industry”.

Veeteelt en gewasbewaring
"Support our partners in the livestock industry to develop and offer better ventilation, hoisting and housing solutions through best fit motion control technology”.

We creëren meerwaarde met concrete, op de klantbehoefte gerichte oplossingen en diensten. Wij zijn het aanspreekpunt voor vraagstukken van onze klanten en brengen samenwerkingsverbanden tot stand om tot de gewenste oplossingen te komen. Met het begrip partners duiden wij aan hoe wij er zakelijk in zitten: door dik en dun. Wij rusten niet voordat er een oplossing is gevonden. Met name ten aanzien van het garanderen van kwaliteit gaan we tot het maximale.

Exportmarktontwikkeling essentieel voor groei

Groei is niet langer te realiseren door primaire focus op Nederland maar door focus op het buitenland. Samenwerking met Nederlandse partijen is essentieel voor groei buiten onze landsgrenzen. Deze groei proberen wij als volgt te bereiken:
  • Wij volgen de markt en maken regelmatig strategische analyses. Deze geven inzicht in landen waar wij ons willen vestigen of landen waar wij willen groeien door de opzet van een dealerkanaal of via samenwerkingsverbanden. Op dit moment hebben wij eigen vestigingen in Nederland, Amerika en Canada. In 2015 is onze vestiging in China geopend.
  • Voor de belangrijkste landen maken wij gedetailleerde plannen. Voor het ontwikkelen van landen hebben wij de afgelopen jaren de samenwerking gezocht en/of actief samen gewerkt met partijen als ClimaVision, Horti-X, GreenFarming, Serracultura, Mexicultura en GreenPort Holland International. Per land zoeken wij naar de juiste samenwerkingsverbanden.
  • Wij bezoeken jaarlijks diverse internationale beurzen. Hier onderhouden wij contacten met bestaande relaties en leggen wij de basis voor nieuwe contacten en nieuwe samenwerkingsverbanden. Op beurzen kunt u ons ontmoeten op onze eigen stand, op de stands van onze partners of dealers, of u vindt ons op het Holland Paviljoen.

 

 

Not to adopt, but to adapt

Kasconstructies, stallen, stroomvoorzieningen en technologieniveaus verschillen per land. Ook het kennisniveau verschilt. Dat betekent dat er niet één oplossing bestaat voor alle landen. De vaak bestaande en hoogwaardige technologie in Nederland kan niet zonder meer geadopteerd worden in andere landen. It’s not to adopt, maar to adapt! Wij passen onze producten aan voor gebruik in het buitenland, maar ontwikkelen ook compleet nieuwe producten. Dit doen wij in nauw overleg met onze klanten.

© 2018 Ridder Drive Systems. Alle rechten voorbehouden.